Beste leden en ouders van onze jeugdleden,

Op 18 mei was de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van onze vereniging. Helaas waren er (ondanks meerdere mails) weinig belangstellenden. Zoals in die mails aangegeven was het belangrijk dat er leden aanwezig zouden zijn omdat wij vanwege een wettelijke verplichting onze statuten en huishoudelijk reglement moeten aanpassen. Gelukkig konden we met een aantal stemmen per mail (bedankt daarvoor!) en met de stemmen van de aanwezigen toch aan deze verplichte stemming voldoen.

Bijgaand de notulen van de vergadering en bijgaand het bijbehorende jaarverslag.

Zoals in de notulen te lezen maken wij ons zorgen over het voortbestaan van de vereniging. Volgend jaar lopen namelijk (na lange tijd) de periodes van 3 van de 4 bestuursleden af. Zij stellen zich waarschijnlijk niet verkiesbaar. Een aantal jaren geleden hebben wij ook al eens een noodoproep gedaan voor bestuursleden maar helaas zonder resultaat. Dit klinkt wat somber maar is op dit moment wel de zorgelijke situatie waar we inzitten.

We hopen oprecht dat jullie er toch nog eens over willen nadenken om een bestuursfunctie te vervullen. Het is echt niet zoveel werk, en vooral ook heel gezellig met elkaar. Na de ALV hebben we met een aantal enthousiaste ouders nagedacht hoe we onze vrijwilligersgroep beter kunnen betrekken bij de vereniging. We zijn nu bezig met duidelijke kleine taken, zodat niet alles op het bordje van het bestuur komt. Hierover op een later moment meer. Maar we willen het hier alvast benoemen zodat jullie weten dat een bestuursfunctie niet heel veel uren opslokt. Dus denk er nog eens over, of stuur een mailtje als je gewoon eens een bestuursvergadering wilt meemaken. Je zit er echt niet gelijk aan vast. We horen heel graag van jullie, want een vereniging met 1 bestuurder kan helaas niet blijven bestaan.

Laten we positief afsluiten.....ons ledenaantal groeit weer en corona lijkt voorbij. We hopen dat jullie genieten van de lessen, nog een paar lessen en dan verder genieten van de zomervakantie!

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

Gymnastiekvereniging WIK

Klik op onderstaande voor de informatie:

  • Uitnodiging 2022

  • Notulen 12 maart 2019. In verband met corona was er in 2020 en 2021 geen Algemene Ledenvergadering.

                            Dit hebben we per mail gedaan.

  • Jaarverslag 2021

  • Notulen 18 mei 2022

  • Financieel jaaroverzicht + begroting is op te vragen bij de penningmeester.

Downloads


Mede mogelijk gemaakt door: