Inleiding en samenvatting doelstellingen.

Inleiding
Huidige en toekomstige leden moeten weten wat we als vereniging willen en kunnen bieden. De vanouds vriendschappelijke en sociale sfeer die gymnastiek eigen is, speelt ook bij W.I.K. een belangrijke rol. Deze sfeer moet als basis dienen om de andere doelstellingen, die hieronder geformuleerd zijn, te kunnen verwezenlijken.

Het beleidsplan van de gymnastiekvereniging W.I.K. vormt de weergave van alle plannen (technisch beleidsplan, wedstrijdcommissie, vrijwilligersbeleid, etc.) van de vereniging.
En al deze plannen zijn gebaseerd op de doelstellingen van de vereniging.
Het beleidsplan wordt elk jaar geactualiseerd. De voorzitter van de vereniging bewaakt de voortgang en de actualiteit van het plan. Het plan is gericht op een termijn van 4 jaar.

Jaarlijks worden per onderdeel onder verantwoordelijkheid van de betreffende bestuursleden, (beknopte) jaarplannen opgesteld en door het bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.

Aan ’t einde van het seizoen wordt een jaarverslag gemaakt waarbij het afgelopen jaar wordt geëvalueerd. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en (doen) uitvoeren van de plannen.
Naast het beleidsplan en het jaarplan wordt ook jaarlijks een activiteitenoverzicht (i.s.m. de activiteiten- en wedstrijdcommissie) uitgegeven aan het begin van een nieuw seizoen.

Samenvatting doelstellingen
In de volgende hoofdstukken worden de diverse doelstellingen tot in detail aangegeven. Lees verder.

Mede mogelijk gemaakt door: