Naar een veiliger sportklimaat / Sportief Coachen”


Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen!
Trainers, coaches en begeleiders hebben een enorme invloed op het sportklimaat binnen de vereniging. Zeker jeugdcoaches zijn voor jeugdige sporters belangrijke rolmodellen. Wie herinnert zich niet een coach uit zijn jeugd? ‘Een kei van een trainer’, ‘Een strenge man bij wie het alleen maar om winnen ging’, ‘Iemand die het beste uit iedereen wist te halen’; wie om zich heen vraagt, zal verschillende herinneringen horen. Bijna iedereen heeft wel een coach of trainer gehad die een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten, positief of negatief.

En dan ben je zelf coach…
Je staat zelf voor een groep van jonge sporters. Je wilt ze veel leren, maar willen zij dat ook? Soms lijken ze meer bezig met zichzelf of met elkaar. Kinderen rennen heen en weer: horen ze je wel? En dan de groep pubers: lastig om de boel te stimuleren. Sommigen sporten voor de gezelligheid, anderen willen prestaties leveren. Hoe zorg je er voor dat iedereen het naar zijn zin heeft? Eigenlijk toch veel lastiger dan gedacht. Bij veel sportverenigingen is dit de werkelijke situatie. Het trainen en coachen van jeugdige sporters is erg leuk maar ook een grote verantwoordelijkheid.

Verenigingen moeten zich goed bewust zijn van de verantwoordelijk die hun trainers, coaches en begeleiders hebben. Deze mensen hebben een grote invloed op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de sporter. Voor een groot deel zijn zij bepalend voor het sportklimaat van een vereniging. Een aanmoediging, een compliment, een corrigerende opmerking; het is van grote invloed op het gedrag van de sporter.

Omdat wij als gymnastiekvereniging hier ons van bewust zijn doen we mee met het traject Sportief Coachen. Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Het programma wordt ondersteund door het ministerie van VWS, zodat wij hier kosteloos aan kunnen deelnemen.

Met het traject Sportief Coachen willen we bereiken dat onze trainers zich bewust zijn van hun belangrijke rol. De nadruk ligt daarbij op de sociale en persoonlijke ontwikkeling van sporters.

Hoe kunnen we positief gedrag stimuleren? Alles wat een coach zegt of doet moet bijdragen aan plezier en zelfvertrouwen.
We willen een vereniging zijn waar jong en oud onbezorgd sporten en elkaar ontmoeten. Een plek waar het voor iedereen duidelijk is hoe we met elkaar omgaan, sprake is van sociale controle en de taken en verantwoordelijkheden goed verdeeld zijn, waarop een ieder aangesproken kan worden.
We willen graag samen met de trainers kijken hoe door middel van positief coachen gezorgd kan worden voor nog meer plezier tijdens de verschillende lessen.

Door middel van twee kaderavonden hebben de inmiddels coaches geleerd om vanuit deze visie te leren coachen en begeleiden. De deelnemers waren na afloop enthousiast én kunnen de nieuwe benadering meteen toepassen in de praktijk.

Hieronder de 4 inzichten over het trainerschap. Een praktisch handvat voor de trainers:

1. Structuren
• Verwachtingen uitspreken
• Afspraken maken (praktisch, omgang met elkaar en anderen en rol ouders)
• Elkaar aanspreken op gemaakte afspraken

2. Stimuleren
• Positief aanmoedigen van sporters
• Geven van eerlijke en concrete complimenten gericht op specifieke taak
• Verpak verbeterpunten in een tip of opdracht

3. Individuele aandacht
• Erkenning
• Gericht op individueel niveau
• Persoonlijk

4. Regie overdragen
• Zelf nadenken over realisatie van persoonlijke doelen
• Open vragen stellen
• Feedback uitstellen of keuze opties geven

Alles met het doel: Hoe kan ik een nóg betere coach worden?!

Het traject is nu afgelopen maar blijft onze aandacht houden. Door middel van een plan van aanpak willen we het positieve effect van het project een vervolg geven.

Onderstaand een link van de website waarin bovenstaande principes duidelijk worden uitgelegd:

https://sportplezier.nl/themas/positief-coachen

Mede mogelijk gemaakt door: