Huishoudelijk Reglement

Artikel 1. Doel

Gymnastiekvereniging Willen is Kunnen, afgekort W.I.K. tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door:

a.     het verzorgen van lessen in gymnastiek, turnen, ritmische gymnastiek, bewegen op muziek, trampolinespringen en dergelijke, alsmede in alle sport- en/of recreatieve activiteiten, die door de KNGU en door de vereniging worden bevorderd;

b.     het organiseren van wedstrijden, uitvoeringen, demonstraties en dergelijke op het gebied van de in sub a. genoemde activiteiten;

c.     het bevorderen van de deelname aan door of namens de KNGU georganiseerde wedstrijden, uitvoeringen, demonstraties, proeven, instuiven, trainingen, kampen en dergelijke op het gebied van de in sub a. genoemde activiteiten;

d.     het stimuleren van de deelname door de technische leiding aan door of namens de KNGU georganiseerde opleidingen, instructieve bijeenkomsten en dergelijke op het gebied van de in sub a. genoemde activiteiten;

e.     alle andere ten dienste staande middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Klik hier voor het Huishoudelijk Reglement.

Mede mogelijk gemaakt door: