per 1 januari 2023, per kwartaal
Junior lid (t/m 15 jaar) € 28,50      per soort les
Senior lid (vanaf 16 jaar) € 40,50      
Selectietraining € 20,00 per uur, per kwartaal
Bondscontributie 2023  
per kwartaal  
Jeugdleden t/m 15 jr. € 6,90
Leden 16 jr. en ouder € 8,50
IBAN nr. NL75 RABO 0361 7206 29

Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden
maakt “meedoen” mogelijk

Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Kinderen kunnen door Leergeld bijvoorbeeld meegaan op schoolreis, gaan sporten of op muziekles. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen

Voor Stichting Leergeld verwijs ik u naar de website. Hier vindt u alle informatie.

Opmerkingen:

1. Voor leden onder 16 jaar moet de ouder/verzorger het inschrijven aanvragen.
2. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00. Dit wordt bij het bedrag van de eerste contributie factuur berekend.
3. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en voor het einde van het kwartaal bij de ledenadministratie aanwezig te zijn.
4. In het kader van de veiligheid zijn de kinderen verplicht  een verenigingspakje te dragen, en lange haren in een staart..
Voor afmeldingen kunt u een mail sturen met duidelijke vermelding van naam en adres naar: ledenadministratie@wik-gym.nl

Uw mail wordt eind van de maand gelezen en beantwoord.

Mede mogelijk gemaakt door: