Bij Gymnastiekvereniging WIK in Groot-Ammers bieden we voor kinderen met een beperking ‘Sport op maat’. De les is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 18 jaar die niet vanzelfsprekend deel kunnen nemen aan de reguliere sportlessen maar het wel erg leuk vinden om sportief bezig te zijn. Hierbij kan men denken aan kinderen met:

  • (Ontwikkelings-)stoornissen: Autisme spectrum stoornis, syndroom van down, leerstoornissen, angststoornissen, ADHD, CD, DCD, depressie etc.
  • Gedragsproblematiek
  • Overgewicht
  • Een motorische achterstand
  • Een licht verstandelijke beperking (IQ >80)
  • Een gebrek aan sociale vaardigheden en weerbaarheid of kinderen die gepest worden.

Het bewegingsaanbod betreft een breed scala aan activiteiten en is niet alleen gericht op gymnastiekonderdelen. In de lessen wordt door middel van verschillende oefeningen en spellen onder andere gewerkt aan motorische en sociale vaardigheden om de zelfredzaamheid van kinderen te vergroten. Maatwerk staat centraal binnen de lessen. Er zal rekening worden gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van het individuele kind. In kleine groepen van maximaal 10 kinderen wordt gewerkt aan thema’s zoals samenwerken, grenzen stellen of winnen en verliezen.

De lessen zullen iedere vrijdag worden gegeven door Talitha Terlouw in sporthal de Reiger van 17: 30 -18:30 uur. 
Uitzonderingen hierop zijn de vakanties zoals aangegeven op de website.

Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden voor de les? Dan kunt u mailen naar ledenadministratie@wik-gym.nl . Na aanmelding volgt een telefonische intake waarin een aantal vragen worden gesteld met betrekking tot uw zoon of dochter.

Rooster

Vrijdag
17:30 - 18: 30 / Talitha

Mede mogelijk gemaakt door: