Bij Gymnastiekvereniging WIK in Groot-Ammers bieden we voor kinderen met een beperking ‘Sport op maat’. De les is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 18 jaar die niet vanzelfsprekend deel kunnen nemen aan de reguliere sportlessen maar het wel erg leuk vinden om sportief bezig te zijn. Hierbij kan men denken aan kinderen met:

  • (Ontwikkelings-)stoornissen: Autisme spectrum stoornis, syndroom van down, leerstoornissen, angststoornissen, ADHD, CD, DCD, depressie etc.
  • Gedragsproblematiek
  • Overgewicht
  • Een motorische achterstand
  • Een licht verstandelijke beperking (IQ >80)
  • Een gebrek aan sociale vaardigheden en weerbaarheid of kinderen die gepest worden.

Het bewegingsaanbod betreft een breed scala aan activiteiten en is niet alleen gericht op gymnastiekonderdelen. In de lessen wordt door middel van verschillende oefeningen en spellen onder andere gewerkt aan motorische en sociale vaardigheden om de zelfredzaamheid van kinderen te vergroten. Maatwerk staat centraal binnen de lessen. Er zal rekening worden gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van het individuele kind. In kleine groepen van maximaal 10 kinderen wordt gewerkt aan thema’s zoals samenwerken, grenzen stellen of winnen en verliezen.

De lessen zullen iedere maandag worden gegeven in sporthal de Reiger van  16:15 - 17:00. Uitzonderingen hierop zijn de vakanties zoals aangegeven op de website.

Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden voor de les kunt u mailen naar wiksportopmaat@hotmail.com. Na aanmelding volgt een telefonische intake waarin een aantal vragen wordt gesteld met betrekking tot uw zoon of dochter.

Trainster

Mijn naam is Eva Bakker. In mijn 3e levensjaar ben ik begonnen met gymmen bij SNA in Bleskensgraaf, waar ik vervolgens in de selectie mee mocht turnen. Toen ik stopte met turnen, ben ik begonnen met assisteren om later zelf mijn diploma als ‘Gymastiek leidster’ te halen. Sinds 2012 geef ik met heel veel plezier les aan de selectieturnsters bij WIK.

In 2015 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog aan de Erasmus universiteit in Rotterdam.

Tijdens mijn opleiding kwam ik er steeds meer achter wat de voordelen van sport kunnen zijn voor kinderen. Het leek me dan ook geweldig om mijn twee passies te combineren: sport en de ontwikkeling van kinderen.  

Rooster

Dinsdag
17:15 - 18:00 / tijdelijk Talitha

Mede mogelijk gemaakt door: